Sản xuất đường nha

sebamyl-glsebrew-gl-exo-alpha-amylasen
SEBamyl- GL/SEBrew-GL (exo-alpha-amylase)n
SEBamyl-GL/SEBrew-GL sử dụng trong công nghệ tinh bột để sinh ra một lượng lớn glucose từ tinh bột đường hóa.
sebamyl-lendo-amylasen
SEBamyl- L(endo- amylase)n
SEBamyl-L là enzyme từ vi nấm, sử dụng trong công nghệ tinh bột để sinh ra dịch đường chứa lượng maltose cao (20 – 70% maltose) từ dịch tinh bột.
sebrew-ht-alpha-amylase
SEBrew- HT( alpha-amylase)
SEBrew-HT là alpha-amylase, enzyme chịu nhiệt. Sử dụng để dịch hóa tinh bột , giảm độ nhớt của dịch tinh bột.
sebstar-htl-alpha-amylase
SEBstar HTL (alpha amylase)
SEBstar HTL là alpha-amylase, enzyme chịu nhiệt. Sử dụng để dịch hóa tinh bột , giảm độ nhớt của dịch tinh bột.
Tắt [X]