Sản xuất đường nha

sebamyl-glsebrew-gl-exo-alpha-amylasen
SEBamyl- GL/SEBrew-GL (exo-alpha-amylase)n
SEBamyl-GL/SEBrew-GL được sản xuất từ quá trình lên men chủng Rhizopus không biến đổi gen
sebamyl-lendo-amylasen
SEBamyl- L(endo- amylase)n
SEBamyl-L là enzyme từ vi nấm, được sản xuất bằng cách điều khiển quá trình lên men của chủng Aspergillus oryzae không biến đổi gen.
sebstar-htl-sebrew-ht-alpha-amylase
SEBstar- HTL/ SEBrew- HT( alpha-amylase)- (Enzyme dịch hóa)
SEBstar- HTL/ SEBrew-HT là alpha-amylase, enzyme ở dạng lỏng và chịu nhiệt. Là enzyme vi khuẩn được sản xuất bằng cách điều khiển quá trình lên men của chủng vi khuẩn...