Các loại Enzyme

sebstar-htl-sebrew-ht-alpha-amylasee
SEBstar- HTL/ SEBrew- HT( alpha-amylase)e
Là enzyme ở dạng lỏng và chịu nhiệt. Sử dụng để dịch hóa tinh bột, giảm độ nhớt của dịch tinh bột, làm tăng hiệu suất thu hồi.
acetolactate-decarboxylase
Acetolactate Decarboxylase
Enzyme bổ sung vào quá trình lên men, để rút ngăn thời gian lên men, giảm Diacetyl trong bia, giúp Bia uống êm hơn