Các loại Enzyme

sebstar-htl-sebrew-ht1-alpha-amylase
SEBstar- HTL/ SEBrew- HT1( alpha-amylase)
SEBstar- HTL/ SEBrew-HT là alpha-amylase, enzyme ở dạng lỏng và chịu nhiệt.
sebstar-htl-sebrew-ht
SEBstar- HTL/ SEBrew-HT
SEBstar- HTL/ SEBrew-HT là alpha-amylase, enzyme ở dạng lỏng và chịu nhiệt. Là enzyme vi khuẩn được sản xuất bằng cách điều khiển quá trình lên men của chủng vi khuẩn...
sebstar-htl-sebrew-ht
SEBstar- HTL/ SEBrew- HT
SEBstar- HTL/ SEBrew-HT là alpha-amylase, enzyme ở dạng lỏng và chịu nhiệt. Là enzyme vi khuẩn được sản xuất bằng cách điều khiển quá trình lên men của chủng vi khuẩn...
sebstar-htl-sebrew-ht-alpha-amylasee
SEBstar- HTL/ SEBrew- HT( alpha-amylase)e
SEBstar- HTL/ SEBrew-HT là alpha-amylase, enzyme ở dạng lỏng và chịu nhiệt. Là enzyme vi khuẩn được sản xuất bằng cách điều khiển quá trình lên men của chủng vi khuẩn...
enzyme-acetolactate-decarboxylase
Enzyme Acetolactate Decarboxylase
Alpha - Acetolactate Decarboxylase: bổ sung vào quá trình lên men, để rút ngăn thời gian lên men, giảm Diacetyl trong bia, giúp Bia uống êm hơn