Sản xuất dấm ăn

sebstar-htl-sebrew-htalpha-amylased
SEBstar- HTL/ SEBrew- HT(Alpha amylase)d
SEBstar- HTL/ SEBrew-HT là alpha-amylase, enzyme ở dạng lỏng và chịu nhiệt.SEBstar- HTL/ SEBrew-HT là endo-alpha-amylase, cắt liên kết 1,4-alpha-glucosidic của dịch tinh bột một...
sebamyl-glsebrew-gl-exo-alpha-amylased
SEBamyl- GL/SEBrew-GL (exo-alpha-amylase)d
SEBamyl-GL/ SEBrew- GL được sản xuất từ quá trình lên men chủng Rhizopus không biến đổi gen
Tắt [X]