Sản xuất kẹo

sebstar-htl-sebrew-htalpha-amylasek
SEBstar- HTL/ SEBrew- HT(Alpha amylase)k
SEBstar- HTL/ SEBrew-HT là alpha-amylase, enzyme ở dạng lỏng và chịu nhiệt.
Tắt [X]