Sản xuất sữa

sebneutral-pl-proteases
SEBneutral PL (protease)s
SEB-Neutral PL là enzyme protease ở dạng lỏng, sử dụng trong sản xuất sữa để phân cắt protein và tăng tính hòa tan, tính phân tán, vị ngon của protein
chat-sat-trung-htcip-oxo11
Chất sát trùng: HT.CIP- OXO11
HT.CIP – OXO là sản phẩm hóa chất dạng lỏng chuyên dùng cho việc khử trùng nhanh, sử dụng ở giai đoạn cuối của quy trình vệ sinh đường ống thiết bị chứa...