Ngành nhiên liệu sinh học

sebamyl-glsebrew-gl-exo-alpha-amylasenl
SEBamyl- GL/SEBrew-GL (exo-alpha-amylase)nl
SEBamyl-GL/SEBrew-GL là exo-alpha-amylase, thủy phân liên kết 1,4-alpha-glucosidic của dịch tinh bột. Hoạt động kéo dài của SEBamyl-GL/SEBrew-GL sinh ra một lượng lớn glucose
sebstar-htl-sebrew-ht-alpha-amylasenl
SEBstar- HTL/ SEBrew- HT alpha-amylase)nl
SEBstar- HTL/ SEBrew-HT là alpha-amylase, enzyme ở dạng lỏng và chịu nhiệt. Là enzyme vi khuẩn được sản xuất bằng cách điều khiển quá trình lên men của chủng vi khuẩn...