Ngành nhiên liệu sinh học

sebamyl-glsebrew-gl-exo-alpha-amylase
SEBamyl- GL/SEBrew-GL (exo-alpha-amylase).
SEBamyl-GL/SEBrew-GL sử dụng trong công nghệ tinh bột để sinh ra một lượng lớn glucose từ tinh bột đường hóa.
sebstar-htl-sebrew-ht-alpha-amylasenl
SEBstar- HTL/ SEBrew- HT alpha-amylase)nl
SEBstar- HTL/ SEBrew-HT là alpha-amylase, enzyme ở dạng lỏng và chịu nhiệt. Sử dụng để dịch hóa tinh bột, giảm độ nhớt của dịch tinh bột.
Tắt [X]