Ngành xây dựng

sebstar-htl-sebrew-ht-alpha-amylasex
SEBstar- HTL/ SEBrew- HT( alpha-amylase)x
SEBstar- HTL/ SEBrew-HT là alpha-amylase, enzyme ở dạng lỏng và chịu nhiệt. Là enzyme vi khuẩn được sản xuất bằng cách điều khiển quá trình lên men của chủng vi khuẩn...