Xử lý môi trường

enviroseb-foamclean55
EnviroSEB Foamclean55
Sử dụng enzyme EnviroSEB Foamclean để loại bỏ các tạp chất và các vi khuẩn tại các nhà máy xử lý nước thải