Xử lý môi trường

envirosebpoultry
EnviroSEB(poultry)
EnviroSEB Poultry là hỗn hợp tự nhiên bao gồm bào tử vi sinh vật, enzyme, chiết suất từ thực vật và dung môi được sử dụng trong chuồng trại và hố phân.
enviroseb-cattle
EnviroSEB (Cattle)
EnviroSEB Cattle là hỗn hợp những sản phẩm tự nhiên như bào tử vi sinh vật, enzyme , chất chiết xuất từ thực vật và dung môi được xử dụng để xử lý chất...
maxigest-hon-hop-10-enzymes
Maxigest hỗn hợp 10 enzymes
Maxigest hỗn hợp 10 enzymes: là một công thức độc đáo bao gồm 10 loại enzyme: protease, amylase, xylanase, mannanase and phytase, pectinase, cellulase, beta glucacnase, alpha galactosidase,...
Tắt [X]