Ngành Nông Nghiệp

sebneutral-pl
SEBneutral PL
SEB-Neutral PL là enzyme protease ở dạng lỏng, sử dụng để phân cắt protein và tăng tính hòa tan, tính phân tán của protein
digegrain-delta-l
DigeGrain Delta L..
DigeGrain Delta L là một công thức độc đáo bao gồm protease, amylase, xylanase, mannanase and phytase được sản xuất theo phương pháp lên men có kiểm soát của các vi khuẩn...
Tắt [X]