Sản xuất phân bón lá

sebneutral-pl
SEBneutral PL
SEB-Neutral PL là enzyme protease ở dạng lỏng, sử dụng để phân cắt protein và tăng tính hòa tan, tính phân tán của protein