Ngành thực phẩm chay

soja-austria-pro-tvp
SOJA AUSTRIA PRO TVP
- Là một loại protein đậu nành tách béo có khả năng hấp thụ mùi vị tự nhiên trong lúc nấu và rán, có tác dụng tạo giòn dai cho sản phẩm chay.