Hoạt động công ty


Responsive Vertical Timeline

Picture

Thailand

Hoạt động

Read more 2017
Movie

2016

Hoạt động

Read more 2015
Picture

2015

Hoạt động.

Read more 2015
Location

2012

Hoạt động

Read more 2012
Location

2010

Hoạt động

Read more 2010
hungthinhvietnam

Thành lập công ty

Được thành lập vào tháng 2 năm 2009, Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư & Xúc tiến Thương mại Hưng Thịnh Việt Nam HTVietnam Ltd.) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm công nghệ là nguyên liệu và phụ gia chế biến thực phẩm sạch tại Việt Nam.

02 - 2009