Xử lý môi trường

enzymes-xu-ly-moi-truong
Enzymes xử lý môi trường
Là hỗn hợp tự nhiên bao gồm bào tử vi sinh vật, enzyme, chiết suất từ thực vật và dung môi được sử dụng trong chuồng trại và hố phân.
Tắt [X]