HungThinhVN-Enzymes, phụ gia, màu thực phẩm..

cac loai mau thuc pham

mau-thuc-an-chan-nuoi-dynemic
Mầu thức ăn chăn nuôi Dynemic
Bổ xung vào thức ăn chăn nuôi tạo màu cho sản phẩm.
Tắt [X]