HungThinhVN-Enzymes, phụ gia, màu thực phẩm..

Calcium Sulfate

calcium-sulfate-caso42h20
Calcium Sulfate (CaSO4.2H20)
Calxium Sulfate được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, nước giải khát và dược phẩm.
Tắt [X]