Carrageenan Aquagel 1 BF 20

carrageenan-aquagel-bf-20
Carrageenan Aquagel BF 20
Carrageenan Aquagel BF 20 là một thành phần hoàn toàn tự nhiên được chiết xuất từ tảo biển, không biến đổi gen
carrageenan-aquagel-bf20-chat-tro-lang
Carrageenan Aquagel BF20 (Chất trợ lắng)
Là một thành phần hoàn toàn tự nhiên được chiết xuất từ tảo biển, không biến đổi gen
Tắt [X]