Carrageenan Aquagel MP 1630

carrageenan-aquagel-mp1630
Carrageenan Aquagel MP1630
Giới thiệu: Carrageenan Aquagel MP 1630 là một thành phần hoàn toàn tự nhiên được chiết xuất từ tảo biển, không biến đổi gen, được ứng dụng trong công nghiệp...