VỀ CHÚNG TÔI

Thành lập năm 2009, đến nay sau hơn 11 năm, Hưng Thịnh tự hào đứng trong top đầu những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm và thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, chúng tôi cũng đã và đang làm hết mình để thực hiện tốt sứ mệnh “Giàu doanh nghiệp, Lợi cộng đồng”.