đối tác

Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Hưng Thịnh đã xây dựng được 1 mạng lưới đối tác uy tín trong và ngoài nước. Trong đó có nhiều đơn vị có uy tín hàng đầu thế giới…

Mối quan hệ chặt chẽ với đối tác là một trong những nhân tố quan trọng đóng góp không nhỏ cho sự lớn mạnh không ngừng của Hưng Thịnh trong suốt thời gian qua và trong tương lai.