CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

Nhân viên Hưng Thịnh rất đa dạng về trình độ, địa lý, tuổi tác… nhưng đối với Hưng Thịnh, sự đa dạng này là một kho báu. Hưng Thịnh đã xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, đủ đức và tài trong một môi trường luôn luôn sáng tạo và đổi mới.

Hưng Thịnh luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, nơi mỗi cá nhân được phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển. Hưng Thịnh luôn tôn trọng sự cống hiến và đóng góp của người lao động, kết hợp hài hòa các lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động.

Hưng Thịnh đặc biệt chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực qua các chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ cho cán bộ nhân viên không chỉ là để phát triển Mavin mà còn là để đóng góp cho ngành nông nghiệp Việt Nam những chuyên gia, kỹ sư chất lượng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0858775778