GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đoàn kết
Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của sức mạnh đoàn kết đối với sự phát triển của Hưng Thịnh và coi đó là tải sản và động lực cho mọi sự phát triển.

Đổi mới
Chúng tôi nỗ lực tạo ra sự khác biệt và vượt trội với đối thủ bằng cách không ngừng khơi gợi tư duy cởi mở, tư duy phản biện của mọi nhân viên ở mọi bộ phận.

Trách nhiệm
Mỗi thành viên của Hưng Thịnh luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với công việc và đối với tập thể, bằng tinh thần phối hợp tương tác cao nhất và mong muốn hoàn thành công việc ở mức cao nhất.

Chất lượng vượt trội
Chúng tôi luôn hướng tới tư duy chất lượng trong mọi công việc, mọi hoạt động.

Sự hài lòng của khách hàng
Khách hàng của Hưng Thịnh là người mua hàng, là đối tác, cổ đông, và cũng chính là nhân viên của chúng tôi. Mavin luôn lắng nghe để thấu hiểu, sẻ chia những mong muốn để mang đến sự hài lòng trên cả mong đợi cho họ.

Minh bạch
Sự minh bạch được thể hiện từ nhận thức tới hành động của mỗi con người Hưng Thịnh . Chúng tôi hoạt động theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phù hợp với pháp luật, theo các tiêu chuẩn quốc tế và luôn minh bạch mọi thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0858775778